Mühasibatlıq

Mədaxil qəbzinin kassa mədaxil orderindən fərqi nədir?

Təcrübədə istifadə olunan sənədlərdən biri də mədaxil qəbzidir. Bu sənədin hansı hallarda istifadə olunması ilə bağlı çoxlu suallar verilir. ...

Ətraflı...

Yeni və köhnə hesablar üzrə əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə aid misal

Kassa və bank əməliyatların necə memorial orderlərinə işlənməsindən sonra əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə diqqət yetirək. ...

Ətraflı...