Mühasibatlıq

Köhnə hesablar planında olmayan hesab: Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Bəzi fəsillərdə yeni hesablar planında əvvəlki hesablar planında olmayan hesab və məliyyatların olduğunu bildirmişdik. Bəzən də köhnə hesablardan bəzilərinin yeni hesablar planı...

Ətraflı...

Yeni və köhnə hesablar üzrə vergi və sosial ayırmalar necə uçota alınır?

Hər bir müəssisənin gündəlik rastlaşdığı müxabirləşmələrdən, əməliyyatlardan biri də vergi ilə bağlıdır. Gündəlik mal satışı, gündəlik xidmət göstərilməsi və s. Bu k...

Ətraflı...

Yeni və köhnə hesablar üzrə mənfəət vergisi necə uçota alınır?

Hesabat ilində müəssisələrin bütün fəaliyyətlərinin nəticəsi mənfəət və ya zərərdir. Yeni hesablar planı ilə köhnənin bir üst-üstə düşən cəhəti var ki, mənfəət və zə...

Ətraflı...

Yeni və köhnə hesablar üzrə əmək haqqının bütün əməliyyatlar üzrə müxabirləşməsi

«AA» müəssisəsi 2010-cu ilin noyabr ayında işçilərinə 3.000 manat əməkhaqqı hesablayıb. Əməkhaqqından 320 manat gəlir, 90 manat isə sosial sığorta ayırması tutulub və əməkh...

Ətraflı...

Əsas vəsaitin istismara verilməsi necə rəsmiləşdirilməlidir?

Təbii ki, alınan əsas vəsait istismara verilməlidir. Bu zaman hansı əməliyyatın aparılmalı oıduğuna, istismara verilən əsas vəsaitin necə rəsmiləşdirildiyinə diqqət yetirək. Y...

Ətraflı...

ƏDV depoziti üzrə müxabirləşmələr necə aparılır?

  «AA» müəssisəsi 2010-cu ilin noyabr ayında 10.000 manatlıq mal satıb. Satışa 1.800 manat (18%-lik ƏDV) əlavə olunub. Alıcı 10.000 manatı bank hesabına, 1.800 manatı isə depozi...

Ətraflı...

Son məqalələr

Populyar məqalələr