"İş vaxtının uçotu: A-dan Z-yə" mövzusunda müzakirə olunacaq 17 sual (Siyahı)

"İş vaxtının uçotu: A-dan Z-yə" mövzusunda müzakirə olunacaq 17 sual (Siyahı)

Mövzu: “İş vaxtının uçotu: A-dan Z-yə”      Vaxt: 02 dekabr 2023-cü il, saat 15:00 – 18:00  
İştirak üsulu: Əyanı və onlayn (ZOOM)     Əlaqə vasitəsi: 050-368-12-72 (what’s app da aktivdir)

___________________________________________________________________________________

Təlimdə müzakirə olunacaq suallar haqqında məlumat

Bölmə 1. Qısaldımış və natamam iş rejimi

 • Xəzinədar vəzifəsində çalışan hamilə qadın həftəlik 36 saatın müəyyən edilməsi zamanı hər gün işə 48 dəqiqə işə gec gəlmək istəməsi ilə bağlı müraciət edir. İşəgötürən əmr verir ki, iş günün sonunda işçin 48 dəqiqə tez getməsi haqqında əmr verir. İşəgötürənin işçinin müraciətini nəzərə almayaraq, bu cür əmr verməsi qanunaziddir?
 • İşəgötürən yaşyarımadək uşağı olan qadın işçiyə qısadılmış iş vaxtı tətbiq etməyib. İşəgötürən səbəb olaraq işçinin qısadlımış iş vaxtı müraciət etməməsini göstərib. İşəgötürənin qısadılmış iş vaxtı tətbiq etməməsi inzibati məsuliyyət yaradır?
 • Ali məktəbə qəbul olan işçi ona natamam iş vaxtı tətbiq edilməsi ilə bağlı müraciət edib? İşəgötürən bildirir ki, ona natamam iş vaxtı tətbiq etməyəcək və əgər işə gəlməyərək ali məktəbə getdiyi halda intizam tənbehi tətbiq edəcək. Bu zaman işəgötürən Əmək Məcəlləsinin 94-cü maddəsinin tələblərini pozmuş olacaq?
 • Əliliyi olan işçi ona hər gün 2 saat az işləmək şərtilə natamam iş vaxtının tətbiq olunması ilə bağlı işəgötürənə müraciət edir. İşəgötürən bildirir ki, işçinin iş saatını 1 saat azaldacaq və natamam iş vaxtına görə işçiyə öncəkindən daha az əmək haqqı ödəyəcək? İşəgötürən bu cür şərt qoyması əmək qanunvericiliyin tələblərinə ziddir?
 • Natamam iş vaxtı ilə çalışan işçinin bayramdan öncəki gündə iş saatının müddəti 4 saatdır. Bu zaman işçinin iş saatına Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən qısaltma tətbiq ediləcək?

Bölmə 2. Tabel uçotu

 • Tabel uçotunun gündəlik olaraq aparılması mütləq tələbdir? Yoxsa işəgötürən ay sonunda tabel uçotu hazırlayaraq təsdiq edə bilər?
 • İşəgötürən kağız formada tabel uçotu tətbiq etməyərək, iş vaxtının uçotunu turniket və ya barmaq izi ilə həyata keçirə bilər?
 • İşçi işə bir saata gecikdiyi halda, işəgötürən həmin işçinin iş saatını 8 yox 7 saat olaraq hesablaya bilər?
 • İşəgötürən işə 2 saat gecikən işçiyə cərimə tətbiq etməsi hansı halda qanunauyğun olardı?
 • İşçinin iş vaxtı qısamüddətli icazə alması tabel uçotunda əks olunmalıdır?

Bölmə 3.  İş vaxtı rejimləri

 • Beşgünlük iş rejimində istirahət günləri ardıcııl olmaya bilər?
 • Altıgünlük iş rejimində aylıq normanın çox olması necə tənzimlənir?
 • Növbəli iş rejimində gecə vaxtı, axşam və gecə növbəsi necə tənzimlənir?
 • İş vaxtının cəmlənmiş uçotunda iş vaxtının uçotu necə qurulmalıdır?

Bölmə 4. İş vaxtının uçotu ilə bağlı digər hallar

 • Nahar fasiləsinin minimum və maksimum müddəti nəqədər olmalıdır?
 • İşçi natamam iş vaxtı tətbiq etdiyi işçiyə nahar fasiləsi tətbiq etməyə bilər?
 • İşəgötürən işçinin istirahət gününü hər həftənin fərqli günlərində müəyyən edə bilər?

Satışda olan YENİ nəşrlərimiz:

Sifariş üçün əlaqə vasitələri: 050-368-12-72 (what's app və telegram da aktivdir) və ya [email protected]

1. PMS Sertifikatı (II mərhələ) - II nəşr Test və tapşırıqlar toplusu - 2023-cü ilin sentyabr ayında dərc olunub

2. Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı (III nəşr) -2023  

3. Vergi uçotu A-dan-Z-yə (VII nəşr) - 2023 

4. Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2023

5. Əmək Qanunvericiliyi Toplusu 2023

6. Əməyin uçotu: A-dan Z-yə (III nəşr) 2023

7. A-dan Z-yə: Kargüzarlıq (V nəşr) 2023

8. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 2023

9. Mühasibat uçotu 2022

10. ƏMAS platforması A-dan - Z-yə 2022

0 Komment

  Şərh yazın

  Xəbərlər