Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı (III nəşr)

Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı (III nəşr)

Vergi Məcəlləsinin ümumi hissəsində təsbit olunan müddəaların izahı zamanı praktiki misal və nümunələrdən geniş istifadə olunub, mürəkkəb məsələlər sadələşdirilərək anlaşıqlı dildə şərh edilib. Bununla yanaşı, izahların dərinləşdirilməsi üçün Mülki Məcəllədən, Mülki Prosessual Məcəllədən, Cinayət Məcəlləsindən, İnzibati Xətalar Məcəlləsindən, Azərbaycan Respublikasının qanunlarından, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərənsamlarından, Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə təsdiq olunmuş qayda, əsasnamə və digər normativ hüquqi aktlardan, mərkəzi icra hakimiyyətlərinin, o cümlədən Azərbaycan Rerspublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin normativ sənədlərindən istifadə olunub.

0 Komment

    Şərh yazın

    Xəbərlər