Cümə axşamı, 29 Mart 2018 10:50

MÜHASİBLƏR, DİQQƏT! İşsizlikdən Sığorta bağlı CİNAYƏT və İNZİBATİ XƏTALAR Məcəlləsinə DƏYİŞİKLİK

Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin iclasında İnzibati Xətalar və Cinayət Məcəllələrinə dəyişikliklər müzakirə olunub.
Layihə barədə məlumat verən komitə sədri Hadi Rəcəbli bildirib ki, işsizlikdən sığorta haqqında qaydaların pozulması ilə əlaqədar cəzalar sərtləşdiriləcək.


Cinayət Məcəlləsinin 213-cü (Vergi ödəməkdən yayınma) maddəsinə təklif olunan dəyişikliyə əsasən maddənin adı dəyişdirilərək belə verilir: “Vergiləri, işsizlikdən sığorta və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma”.
Qeyd edək ki, hal-hazırda Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsi aşağıdakı kimidir:
Maddə 213. Vergi ödəməkdən yayınma

213.1. Xeyli miqdarda vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma -

cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
213.2. Eyni əməllər:

213.2.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;

213.2.2. külli miqdarda törədildikdə -

cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
213.3. Bu Məcəllənin 213.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər xüsusilə külli miqdarda törədildikdə —

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) dörd mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya beş ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd:

Bu maddədə «xeyli miqdar» dedikdə, iyirmi min manatdan yuxarı, lakin yüz min manatdan artıq olmayan məbləğ, «külli miqdar» dedikdə yüz min manatdan yuxarı, lakin beş yüz min manatdan artıq olmayan məbləğ, «xüsusilə külli miqdar» dedikdə beş yüz min manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür.


Maddənin 1-ci bəndinə isə “işsizlikdən sığorta” sözü əlavə edilir.
İnzibati Xətalar Məcəlləsində bununla bağlı cəza mexanizminin tətbiqi təklif olunur.
Məcəlləyə yeni 477-1-ci maddəsi əlavə edilir:
- Sığorta edən tərəfindən işsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulması, yəni:
- İşçilərin işsizlikdən sığorta etdirilməməsinə,
- “İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunla müəyyən edilən qaydada, məbləğdə və vaxtda sığorta haqqının sığortaçıya ödənilməməsinə,
- Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq, işçiyə xəbərdarlıq edildiyi gündən 5 gün müddətində həmin işçinin peşəsi, ixtisası və əməkhaqqı barədə sığortaçıya rəsmi məlumat verilməməsinə,
- Sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə, sığorta ödənişinin təyin edilməsinə əsas olan məlumatları sığortaçıya təqdim edilməməsinə,
- Mülki Məcəllə ilə müəyyən edilən hallarda özünün yenidən təşkil olunması və ya ləğv edilməsi barədə sığortaçıya məlumat verilməməsinə,
- Sığorta haqqının hesablanmasının və köçürülməsinin uçotunun düzgün aparılmamasına və bu barədə sığortaçıya və hesabatın təqdim edilməməsinə, sığorta ödənişi üçün əsas olan sənədlərin və məlumatların qorunub saxlanılmasının təmin edilməməsinə görə
fiziki şəxslər 100 manat məbləğdə, vəzifəli şəxslər 200 manat məbləğdə, hüquqi şəxslər 400 manat məbləğində cərimə edilir.
Sığortaolunan tərəfindən sığorta ödənişinin miqdarının dəyişməsinə və ya dayandırılmasına səbəb olan “İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunla müəyyən olunan hallar barədə 10 gündən gec olmayaraq sığortaçıya məlumat verilməməsinə görə inzibati xəta nəticəsində vurulan ziyanın bir misli miqdarında cərimə təyin edilir.

 

Layihələr plenar iclasa tövsiyə olunub.

Şərh yazın