Cümə axşamı, 15 Fevral 2018 08:35

3-ü 1 Arada Təlim: Vergi uçotu + 1 C + Praktiki mühasibatlıq

Təlim üçün ətraflı məlumat üçün 055 512 52 77 saylı telefonla əlaqə saxlayın
 
Təlim 18.03.2018-ci il tarixində başlayacaqdır.
Təlim yalnız bir dəfə olmaqla saat 10:00 –da başlayıb 13:00-da bitəcəkdir.
Təlim 3 saat olmaqla ümumilikdə 51 saat təşkil edəcəkdir.( 17 həftə ).
Hər dərs arası 10 dəqiqə fasilə olmaqla ümumi 1.5 saatdan ibarət 2 dərs şəklində tədris olunacaqdır.
Təlim qrup şəklindədir. Qrup 5 və yaxud 6 nəfərdən ibarət olacaqdır
Ümumi 17 həftə üçün ödəniş 500 Azn təşkil edəcəkdir .Hissə hissə ödəniş mövcuddur.
 
Təlimdə qısa şəkildə əks oluncaq mövzular:
 
İşçilər ilə münasibətdə onların qeydiyyata alınması da daxil olmaqla həmin andan yaranan müvafiq əməliyyatlar ( əmək məzuniyyətlərin, əmək qabiliyyəti itirlməsi hallarının, işçilərin sayının və ştatların ixtisarının , ezamiyyətə göndərilməsinin və digər mövcud əməliyyatların həm praktiki misallarla izahı ,həm də nəzəri hissəsi).
Dövlət Sosial Müdafiə fonduna ( B1,B3) , Məşğulluq İdarələrinə , Vergilər Nazirliyinə ( MÖMV ) təqdim edilməli olan bəyannamələr.
Əlavə dəyər vergisi ilə əlaqədar aparılan əməliyyatlar ( həm praktiki olaraq Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinin tam şəkildə doldurulması, həm də əməliyyat üzrə müvafiq izahlar).
Sadələşdirilmiş vergi ilə əlaqədar aparılan əməliyyatlar barədə izahlar və bəyannamənin doldurulma qaydası
Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə izahlar və bəyannamənin doldurulma qaydası
Qeyri rezidente münasibətdə vergilərin tənzimlənməsi ( Elektron ticarət də daxil olmaqla)
Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun izahı və Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan digər dəyişiklər.
Məfəət vergisi üzrə müvafiq əməliyyatların izahı və bəyannamənin doldurulma qaydası ( Əlavə 1 də daxil) 
 
Mühasibat 1c professional tədris planı
1) 3 saat 
Proqram haqqında ümumi anlayış, platforma, baza və interfeys təsnifatı, istifadəçilərin əlavə olunması-1 saat
Menyular: Əməliyyat menyusu və soraqçalar-1 saat
İlkin qalıqların daxil edilməsi və əllə verilən müxabirləşmələr-1 saat
2) 3 saat
Alış və satış əməliyyatları: Sənədlər və onların hesabatları-1 saat 30 dəq
Kassa və bank əməliyyatları: Sənədlər və onların hesabatları-1 saat 30 dəq
3) 3 saat
Anbar və istehsal: Sənədlər və onların hesabatları-1 saat 30 dəq
Əsas vəsaitlər və qeyri maddi aktivlər: Sənədlər və onların hesabatları-1 saat 30 dəq
4) 3 saat
Əmək haqqı və kadrlar-2 saat
Balans hesabatı-1 saat
5) 3 saat
Ümumi hesabatlar, servis menyusu və təkrar-3 saat
 
Əlaqə vasitələrimiz:
???? 055 512 52 77
 

Şərh yazın