Sual-cavab

Əmək müqaviləsində növbəli iş rejimi necə əks olunmalıdır?

Növbəli iş rejimi ilə bağlı bu maraqlı sualı saytımızın eksperti Altay Cəfərov cavablandırır   Sual: Salam. Hər vaxtını xeyir. Bir sualdan ötrü vaxtınızı alıram. Deməli, b...

Ətraflı...

Fiziki şəxs analıq məzuniyyətinə çıxa bilər?

Saytımızın eksperti Altay Cəfərov bu məsələ ilə bağlı sualı cavablandırdı Sual: Fiziki şəxs olan xanım heç bir yerdə işləmirsə və yalnız sahibkar kimi fəaliyyət göstərər...

Ətraflı...

Mühasibatlıqda hansı tip öhdəliklər qiymətləndirilmiş öhdəliklər kimi nəzərə alınır?

Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin misalla izahı Təcrübədə ən çox rast gəlinən əməliyyatlardan biri də malların, xidmətlərin, işlərin zəmanətli satışıdır. Firma hər ha...

Ətraflı...

Xidmət müqaviləsinin forması fayl şəklində

Oxuculara maraqlı olacağını nəzərə alıb kitabın sonunda təcrubədə istifadə olunan bir neçə müqavilə formasını təqdim edirik. Kitabdan yararlananlar bu nümunəvi müqav...

Ətraflı...

Mühasibat balansının 11-ci maddəsi olan “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”a nələr aiddir?

Mühasibat balansının 11-ci maddəsi “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlanır. Bu maddəyə müəssisənin maddi və fiziki formaya malik olan aktivləri daxildir. “Torpaq, tikili v...

Ətraflı...

Qeyri-maddi aktivlər nədir və yeni hesablar planında necə uçota alınır?

  Mühasibat balansının 10-cu maddəsi “Qeyri-maddi aktivlər” adlanır. Qeyri-maddi aktivlər ayrıca olaraq 12 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartında açıqlanır. Qeyri...

Ətraflı...