Satışı davam edən “ƏMAS PLATFORMASI: A-dan Z-yə” kitabındakı əsas Nümünəvi formaların SİYAHISI

Satışı davam edən “ƏMAS PLATFORMASI: A-dan Z-yə” kitabındakı əsas Nümünəvi formaların SİYAHISI

Satışı davam edən “ƏMAS PLATFORMASI: A-dan Z-yə” kitabındakı əsas 15 Nümünəvi formaların SİYAHISI
1. Struktur bölmәsi üzrә düzәlişlәrin rəsmilədirilməsi (4 sayda nümunәvi әmr formaları)
2. Struktur bölmәsi üzrә sәhvlәrin aradan qaldırılması
3. Yeni təşkilati strukturun yaradılması
4. Ştatın yaradılması
5. Ştatın lәğvi
6. İşçinin tam ştatdan yarımştata keçirilmәsi
7. İşəgötürən ƏMAS altsistemində əmək müqaviləsi üzrə səhvlərin aradan qaldırılması
8. İşəgötürən əsas məzuniyyət günlərinə düzəlişin həyata keçirilməsi
9. Müddәtsiz әmәk müqavilәsini müddәtli әmәk müqavilәsinә keçirilmə
10. İşәgötürәninin vәzifә adında etdiyi dәyişikliyin edilməsi
11. Əmək müqaviləsi müddətinin artırılması
12. İşəgötürən ƏMAS altsistemində əmək müqaviləsi üzrə səhvlərin aradan qaldırılması
13. 5 il faziləsiz çalışan işçinin əmək müqaviləsinin müddətlidən müddətsizə keçirilməsi
Kitabın mündəricatını əldə etmək “+” işarəsi yazmağınız kifayətdir
Kitabın istənilən ünvana çatdırılması ödənişsiz olaraq həyata keçirilir.
Sifariş üçün əlaqə vasitələri: 050-368-12-72, 012-564-86-85 və ya [email protected]

 

Satışda olan YENİ nəşrimiz: "ƏMAS platforması: A-dan Z-yə" kitabı

Proqram təminatı və əmək qanunvericiliyinin tələblərinin  addım-addım izahı + 20-ə yaxın Nümünəvi forma

Kitabın istənilən ünvana çatdırılması ödənişsiz olaraq həyata keçirilir.

Sifariş üçün əlaqə vasitələri: 050-368-12-72,  012-564-86-85 və ya [email protected]

 

T E M A T İ K  T Ə L İ M

Mövzu:  " Tabel uçotu və müəssisədaxili intizam qaydaları: Tələblər və Rəsmiləşdirmə"

Zaman: 19 noyabr 2022-ci il tarixdə, saat 15:00-da.

Qeydiyyat üçün: 050-368-12-72,  012-564-86-85 və ya [email protected]

0 Komment

    Şərh yazın