İnsan resursları

Hansı müddət gecə vaxtı sayılır və kimlərin həmin vaxtlar işləməsi qadağandır?

Nümunə kimi verdiyimiz əmək müqaviləsində gecə vaxtı işin olmadığı göstərilib. Seçdiyimiz vəzifə sahibinin gecə vaxtında işləməsinə ehtiyac duyulmur. Ümumiyyətlə, təşki...

Ətraflı...

Əmək Məcəlləsinə əsasən işəgötürən işçi üçün hansı əmək şəraiti yaratmalıdır?

İşçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin bir səbəbi əvvəlki fəsildə qeyd etdiyimiz kimi əmək şəraitinin dəyişməsidir. Əmək Məcəlləsinin «Əmək şəraitinin təmin edil...

Ətraflı...