İnsan resursları

Hansı kişilərə işə götürülərkən sınaq müddəti tətbiq edilməsi qanun pozuntusdur?

Sınaq müddəti ilə bağlı ən maraqlı məqamlardan biri onun kimlərə şamil olunmasıdır. Əmək məcəlləsinin «sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar» adlanan 52-ci maddə...

Ətraflı...

İşçinin başqa işə keçirildiyi halda rəsmiləşdirmə necə aparılmalıdır?

Məsləhətdir ki, Məcəllənin tələblərinə əsasən, işçinin başqa işə keçirilməsi qısamüddətli olanda (ən çoxu 3 ay) onunla yeni əmək müqaviləsi bağlanılmasın, əmək...

Ətraflı...

İşçinin iş vaxtından artıq nə qədər işləməsinə görə cərimə yazılır?

İşçinin iş vaxtından artıq neçə saat işə cəlb oluna bilməsi də qanunvericiliklə tənzimlənir. Bu hal əmək müqaviləsində nəzərdə tutula da bilər, tutulmaya da. bu məsə...

Ətraflı...

Sınaq müddətində özünü doğrultmayan işçini işdən necə azad etmək olar? (Nümünəvi forma)

Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində işçinin sınaq zamanı özünü doğrultmadığına görə işəgötürən tərəfindən əmək müqavil�...

Ətraflı...

Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi nə deməkdir?

Əmək Məcəlləsində əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsilə bağlı maddələr var, bunun üçün qaydalar müəyyənləşdirilib. Yuxarıda bildirmişdik ki, əmək məzuniy...

Ətraflı...

İşəgötürən 65 yaşa çatmış işçini Əmək Məcəlləsinin hansı maddəsi ilə azad etməlidir?

Yaş həddi ilə bağlı Əmək Məcəlləsində işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv olunması şərtlərində də dəyişikliklər edilib.  Maddə 70. işəg�...

Ətraflı...