İşəgötürən altıgünlük iş rejiminə keçidi necə rəsmiləşdirilir?

İşəgötürən altıgünlük iş rejiminə keçidi necə rəsmiləşdirilir?

Satışı davam edən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabıdan seçmə

Əmək Məcəlləsinin 56-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən, işəgötürən əmək şəraitinin şərtlərini dəyişdirməzdən azı bir ay əvvəl işçini yazılı məlumatı və ya əmri (sərəncamı) ilə xəbərdar etməlidir. Əgər işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermirsə, onda o, başqa vəzifəyə keçirilməli, bu mümkün olmadıqda isə əmək müqaviləsinə bu Məcəllənin 68-ci maddəsinin ikinci hissəsinin «c» bəndində nəzərdə tutulan əsasla xitam verilə bilər.
Maddədən göründüyü kimi, əmək şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı olaraq işçinin məlumatlandırılması həyata keçirilməlidir.
Mİsal.  5 günlük iş rejimində çalışan işəgötürən qərar verir ki, 1 noyabr 2023-cü il tarixdən etibarən 6 günlük iş rejiminə keçilsin. Yeni əmək şəraiti ilə bağlı işçilərin yazılı məlumatlandırılması prosesi 1 oktyabr 2021-cü il tarixdən gec olmayaraq icra edilməlidir. İşçilər yeni əmək şəraiti ilə razı deyillərsə, bu haqda işəgötürəni məlumatlandırmalıdırlar.

Satışda olan YENİ nəşrlərimiz:

Sifariş üçün əlaqə vasitələri: 050-368-12-72 (what's app və telegram da aktivdir), 012-564-86-85 və ya [email protected]

1. PMS Sertifikatı (II mərhələ) - II nəşr Test və tapşırıqlar toplusu - 2023-cü ilin sentyabr ayında dərc olunub

2. Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı (III nəşr) -2023  

3. Vergi uçotu A-dan-Z-yə (VII nəşr) - 2023 

4. Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2023

5. Əmək Qanunvericiliyi Toplusu 2023

6. Əməyin uçotu: A-dan Z-yə (III nəşr) 2023

7. A-dan Z-yə: Kargüzarlıq (V nəşr) 2023

8. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 2023

9. Mühasibat uçotu 2022

10. ƏMAS platforması A-dan - Z-yə 2022

0 Komment

    Şərh yazın