Sual-cavab

Kassa limiti necə tənzimlənməlidir?

İndi isə kassa əməliyyatları haqqında əlavə məlumatlar verək. Kassa limitinin məbləği ilə bağlı Milli Məclisin 28 mart 1995-ci il tarixli, 1004 saylı qərarı var. ...

Ətraflı...

Mədaxil qəbzinin kassa mədaxil orderindən fərqi nədir?

Təcrübədə istifadə olunan sənədlərdən biri də mədaxil qəbzidir. Bu sənədin hansı hallarda istifadə olunması ilə bağlı çoxlu suallar verilir. ...

Ətraflı...

Yeni və köhnə hesablar üzrə əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə aid misal

Kassa və bank əməliyatların necə memorial orderlərinə işlənməsindən sonra əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə diqqət yetirək. ...

Ətraflı...