Kitablar

MÜHASİBAT UÇOTU 2018 YENİDƏN İŞLƏNİLMİŞ IV NƏŞR SATIŞDA!!!

Növbəti həftədən satışdaMühasiblərin stolüstü kitabı: MÜHASİAT UÇOTU 2018YENİDƏN İŞLƏNİLMİŞ IV NƏŞR- Standartların sadə dildə izahı, 1000-dən çox müqayisəli müxabirl�...

Ətraflı...

Auditorlar Palatasının rəsmi saytında “Əmək Münasibətləri:A-dan Z-yə” kitab haqqında məlumat

“Hörmətli həmkarımızı bu yeni nəşrin çapdan çıxması münasibətilə ürəkdən təbrik etməklə yanaşı inanırıq ki, gələcəkdə də biz Altay müəllimin belə dəyərli kitablar�...

Ətraflı...

Vergi Qanunvericiliyi: Rəsmi Sənədlər və Şərhlər Toplusu

Vergi qanunvericiliyinə aid yeni qanunvericilik və şərhlər toplusu satışa çıxıb  www.mks.az saytı mühasiblər, insan resursları mütəxəssisləri, hüquqşünaslar, vergi əməkdaşlar...

Ətraflı...

Əmək Qanunvericiliyi Toplusu 2018 kitabı

“Əmək qanunvericiliyi toplusu 2018”. Kitab yalnız qanunvericilik aktlarından ibarət deyil. Nəşrə Əmək Məcəlləsi, qanunlar, Nazirlər Kabinetinin qərarları, sahəvi qurumların nor...

Ətraflı...

Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə kitabı

“Əmək münasibətləri A-dan Z-yə” kitabı. Kitab 19 fəsildən, 464 səhifədən ibarətdir. Praktiki vəsaitdir, sadə və anlaşıqlı dildə yazılıb, işçinin işə götürülməsindən ...

Ətraflı...

“Vergi qanunvericiliyi: rəsmi sənədlər və şərhlər toplusu – 2018”

 www.mks.az saytı mühasiblər, insan resursları mütəxəssisləri, hüquqşünaslar, vergi əməkdaşları üçün nəşrlər silsiləsindən növbəti nəşrini satışa buraxıb. “Vergi qa...

Ətraflı...