Bazar ertəsi, 06 Fevral 2023 05:25

İşçi işdən çıxdıqda, təlim xərclərinin onun əmək haqqısından tutulması qanunauyğundur?

Satışına START verilən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə

Sonda əmək haqqından tutulmalarla bağlı rast gəlinən iki hala da münasibət bildirək.

Birinci hal. Təlimə göndərilən işçi öz ərizəsi ilə işdən çıxarsa, təlim xərcləri tam və ya qismən onun əmək haqqından tutula bilər?
Əmək Məcəlləsinin 9-cu maddəsinə əsasən, əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqlarından biri də peşə hazırlığını artırmaq, yeni ixtisasa yiyələnmək və ixtisasını artırmaqdır. Əmək Məcəlləsinin 12-ci maddəsinə əsasən, əmək münasibətləri sahəsində işəgötürənin əsas vəzifələrindən biri də, işçinin peşə hazırlığını artırmaq və yeni ixtisasa yiyələnmək məsələsində onlara eyni yanaşmaq və bərabər imkanlar yaratmaqdır.

Əmək Məcəlləsinin 7-ci maddəsinin 4-cü və 5-ci hissələrinə əsasən bilavasitə əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri prosesində işəgötürənlə işçinin qarşılıqlı razılığı ilə yeni peşəöyrətmə, ixtisasa yiyələnmə müqaviləsi bağlanıla bilər. İşçiyə yeni peşəöyrətmənin və ya ixtisasa yiyələnmənin şərtləri, qaydaları, müddəti və tərəflərin öhdəlikləri əldə edilən razılıq əsasında bağlanan müvafiq müqavilə ilə və yaxud əmək müqaviləsi ilə tənzimlənir.
Hesab edirik ki, Əmək Məcəlləsinin 7-ci maddəsinin 5-ci hissəsi rəhbər tutularaq qarşılıqlı razılıq əsasında bağlanan kollektiv müqavilədə və yaxud əmək müqaviləsində yeni peşəöyrətmə və ya ixtisasa yiyələnmə, eləcə də təlimlə bağlı tərəflərin maddi öhdəliyini müəyyən edən ağlabatan şərtlər nəzərdə tutula və əmək müqaviləsinə xitam verilərkən bu şərtlər nəzərə alına bilər.

 Satışda olan YENİ nəşrlərimiz:

1. Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2023

2. Əmək Qanunvericiliyi Toplusu 2023

3. ƏMAS platforması A-dan - Z-yə 

4. Əməyin uçotu: A-dan Z-yə (III nəşr) 

5. A-dan Z-yə: Kargüzarlıq (V nəşr)

6. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 

7. Mühasibat uçotu

 
 
 

 

 

Şərh yazın