Mənfəət vergisi bəyannaməsinin tərtibi və təqdim edilməsi ilə bağlı Bəyannamə Tərtibatı Proqramında mühüm təklimlləşdirmələr aparılıb.  ...
Bəzən nağdsız hesablaşmalarla bağlı qanunvericiliyin tələblərinin düzgün yerinə yetirilməməsi vergi ödəyicilərini maliyyə sanksiyaları ilə üz-üzə qoyur. Mövzunu “vergiler.az”a sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edib...
Satışı yekunlaşdıran "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (VI nəşr) kitabından seçmə “Vergi ödəyicilərində nağd pul vəsaitinin uçotu və kassa əməliyyatlarının aparılması qaydası”nın 2.6-cı bəndində təqvim ayı ərzində təh...
Çərşənbə axşamı, 07 İyun 2022 11:51

Vergitutma formalarının misallarla izahı Xüsusi

Satışı davam edən "Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı" (II nəşr) kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 5.0-ci maddəsinə əsasən, vergi məbləğləri aşağıdakı formalarda tutulur:- bilavasitə mənbədən (verginin gəlir v...
Satışı yekunlaşan “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabından seçmə  Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsində edilən dəyişiklik işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman Azərbaycan Respublikasının Əmək M...
Əmək müqaviləsi ilə çalışan işçinin əsas hüquqlarından biri də hər il Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş minimum müddətdən az olmayan ödənişli əsas məzuniyyətdən istifadə etməsidir. Məzuniyyət haqqının hesabla...
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisindən mənfəət vergisi ödəyicisinə keçid zamanı gəlirlərin, xərclərin, qalıq maddələrin və hesabatlılığın hansı formada olacağı sahibkarlarda sual yaradan məsələlərdəndir. Mövzunu “ve...
Satışı davam edən “Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı” (II nəşr) kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 57.3-ci maddəsinə əsasən, . Bu Məcəllənin 23.1.2-ci və 23.1.2-1-ci maddələrində göstərilən sənədlərin (o c...
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı ödənilmiş ƏDV-nin 30 %-nin fiziki şəxslərə geri qaytarılması qaydaları yalnız bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınan mənzillərə şamil ediləcək. Bu barədə...
Satışı yekunlaşan “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabından seçmə ƏDV anlayışı və qeydiyyat haqqında məlumat verdikdən sonra artıq növbə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlara çatdı. ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatl...
1 -dən səhifə 111