Sual-cavab

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun işçilərin sayının gizlədilməsinə görə tətbiq etdiyi maliyyyə sanksiyasının misalla izahı

İndi isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) tərəfindən hansı maliyyə sanksiyalarının tətbiq olunmasına baxaq. «Sosial sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-...

Ətraflı...

Möhürsüz fiziki şəxslə bağlanan əmək müqaviləsinin notariusda təsdiqinə ehtiyac var?

Bəzən müvafiq nəzarət-yoxlama qurumlarının nümayəndələri tələb edirlər ki, əmək müqaviləsi notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Bu tələb daha çox işəgötürən möhürsüz...

Ətraflı...

Əmək qabiliyyətinin nə qədər müddətə itirilməsi əmək müqaviləsinin xitamına səbəb ola bilməz?

İndi isə əmək qabiliyyətinin itirilməsi və işçinin vəfat etməsi ilə bağlı hallara diqqət yetirək. Əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalin...

Ətraflı...

İşçinin işə qəbul olunmaq üçün ərizəni yazilmaması qanun pozuntusudur?

Təcrübədə işçi işə götürülən zaman çox vaxt ərizə ilə müraciət edir.Belə suallarla tez-tez qarşılaşırıq ki, ərizənin təqdim olunması mütləqdirmi? Həmçinin, yoxlamaya...

Ətraflı...

Hansı müddət gecə vaxtı sayılır və kimlərin həmin vaxtlar işləməsi qadağandır?

Nümunə kimi verdiyimiz əmək müqaviləsində gecə vaxtı işin olmadığı göstərilib. Seçdiyimiz vəzifə sahibinin gecə vaxtında işləməsinə ehtiyac duyulmur. Ümumiyyətlə, təşki...

Ətraflı...

Əmək Məcəlləsinə əsasən işəgötürən işçi üçün hansı əmək şəraiti yaratmalıdır?

İşçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin bir səbəbi əvvəlki fəsildə qeyd etdiyimiz kimi əmək şəraitinin dəyişməsidir. Əmək Məcəlləsinin «Əmək şəraitinin təmin edil...

Ətraflı...