Məzuniyyət haqqında əmr əmək məzuniyyətinə çıxmamışdan 5 gün əvvəl verilməli, ona görə də işçi ərizənı hökmən 5 gün əvvəldən az olmayan müddətdə təşkilat rəhbərliyinə təqdim etməlidir. ...
İnzibati Xətalar Məcəlləsindən çıxarış: 53.3 işçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum əməkhaqqından aşağı məbləğdə əməkhaqqı verilməsinə görə— vəzifəli şəxslər min manatdan min beş yüz manat...
    Əmək müqaviləsinin əsas şərtlərindən biri də işçinin iş vaxtından artıq işlədilməsi məsələsidir. Bu, hazırda işçilərlə işəgötürənlər arasında olan ən aktual problemlərdən biridir. Təcrübədə dəfələr...
  Əmək Məcəlləsində işçilərin attestasiyası da nəzərdə tutulub. Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 23 may 2001-ci il tarixli,...
  Qeyd etdiyimiz kimi Əmək Məcəlləsinə əsasən, əmək məzuniyyəti iki hissədən ibarətdir: əsas və əlavə məzuniyyət. Bu iki məzuniyyət birlikdə əmək məzuniyyəti adlanır. Əsas məzuniyyət qeyd etdiyimiz kimi 21, 30, 35, 4...
  Müəssisənin ləğv olunması, işçi və ştatların (iş yerlərinin) ixtisar edilməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə aşağıdakı ödənişlər edilir:- Orta əməkhaqqıdan az olmamaqla işdənçıxarm...
Burada bir maraqlı sual da meydana sıxır. Tutaq ki, işçi 01.02.2010-ci il tarixində işə qəbul edilib, əmək müqaviləsində nəzərdə tutulub ki, onun əsas məzuniyyət günü 21 təqvim günü olacaq. 01.10.2010-ci il tarixində, h...
Əmək Məcəlləsində əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsilə bağlı 134-cü maddə var, bunun üçün qaydalar müəyyənləşdirilib. Yuxarıda bildirmişdik ki, əmək məzuniyyətinin verilməməsi yolverilməzdir və həmin ...
Sual: 19 mart 2012-ci il tarixində iş gününün müddəti bir saat qısadılır? ...
Bəs, işçi əmək məzuniyyətində olduğu müddətdə təşkilatın rəhbərliyi onu geri, işə çağıra bilərmi? İşçi əmək məzuniyyətini yarımçıq qoya bilərmi? Təcrübədə dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı işçilərin na...
27 -dən səhifə 33