Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi müavinəti necə hesablanır? (Misalla izah)

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi müavinəti necə hesablanır? (Misalla izah)

Satışı davam edən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə

Qanunvericiliyin tələblərini nəzərə almaqla, işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə hesablanan müavinəti oxucular üçün asan olması məqsədilə aşağıdakı düstur formasına salmışıq:
Müavinətin məbləği = (((əvvəlki 12 ayın qazancı)/ (əvvəlki 12 ayda iş günlərin sayı) x müavinət dövründəki iş günlərin sayı) x (staj və kateqoriyaya görə faiz)
Əvvəlki 12 ayın qazancı -  müavinət hesablandığı cari tarixdən öncəki 12 ay ərzində işçinin aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlar daxil olmaqla, cəmi əmək haqqıdır.
Əvvəlki 12 ayda iş günlərinin sayı - müavinət hesablandığı cari tarixdən öncəki 12 ay ərzindəki iş günləridir. Burada işçinin necə gün işləməsi nəzərə alınmır. İstehsalat təqviminə əsasən, aylar üzrə iş günlərinin sayı nəzərə alınır.
Müavinət dövründəki iş günlərinin sayı –  işçinin xəstəlik dövründəki iş günlərinin cəmidir. 
Staj və kateqoriyaya görə faiz -  əsasnaməyə əsasən, işçinin iş stajı və digər sosial kateqoriyasına görə  müəyyənləşdirilir.
İndi isə misal üzərində düsturun köməyi ilə hesablama aparaq. Daha sonra düsturun hər bəndi üzrə konkret məlumat təqdim edəcəyik.
MİsaL. Həftədə 5 günlük iş rejimində fəaliyyətdə göstərən “A” MMC-nin işçisi, 15 illik stajı olan işçi xəstəlik vərəqəsi təqdim edir ki, 12 fevral 2021-cu il tarixdən başlayaraq əmək qabiliyyətini  6 günlük itirib.  Əvvəlcə düstür üçün istifadə edəcəyimiz göstəriciləri müəyyən edək.
- Əvvəlki 12 ayın qazancının hesablanması:
Əliyev İmranın əmək haqqı 500 manatdır və son 12 ayda dəyişməz olduğundan son 12 aylıq gəliri 6000 (500 manat x 12 ay) manat təşkil edb.
- Əvvəlki 12 ayda iş günlərinin sayının hesablanması:
İşçi fevral ayında xəstələndiyi üçün son 12 aylıq (1 fevral 2020- 31 yanvar 2021-ci il) dövrü əhatə edən iş günlərinin sayını tapaq: 
Cədvəldən göründüyü kimi, son 12 ay ərzində işçinin iş günlərinin sayı 241 gün olub.
- Müavinət dövründəki iş günlərinin sayının hesablanması
Xəstəlik vərəqəsinə əsasən, işçi 12 fevral 2021-ci il tarixdən 6 gün işə çıxmayıb. İşçinin əmək qabiliyyətini itirməsinin başlanma tarixi (12 fevral 2021-ci il) cümə günüdür. 13-14 fevral 2021-ci il tarixləri şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyindən işçi cəmi 4 iş günü (12, 15, 16 və 17 fevral 2021) xəstəliyi səbəbindən əmək funksiyasını icra etməyəcək.
- Staj və kateqoriyaya görə faizin hesablanması
Misalımızda işçinin iş stajı 15 il olduğu üçün, Əsasnamənin 62-ci bəndinə əsaslanırıq. Bu halda 12 il və daha çox sosial sığorta stajı olan işçilər üçün qazancın 100 faizi miqdarında hesablama aparılmalıdır.
İndi isə qeyd edilən göstəriciləri düsturda nəzərə alaq.
Müavinətin məbləği = ((6 000 manat) / 241 gün) x 4 iş gün x 100 faiz = 99.58 manat.
Deməli, işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək qabiliyyətini itirdiyi 12-17 fevral 2021-ci il tarixləri üçün 99,58 manat müavinət hesablanılıb ödəniləcək. 

Satışda olan YENİ nəşrlərimiz:

Sifariş üçün əlaqə vasitələri: 050-368-12-72 (what's app və telegram da aktivdir), 012-564-86-85 və ya [email protected]

1. PMS Sertifikatı (II mərhələ) - Test və tapşırıqlar toplusu - 2023 - YENİ 

2. Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı (III nəşr) -2023  

3. Vergi uçotu A-dan-Z-yə (VII nəşr) - 2023 

4. Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2023

5. Əmək Qanunvericiliyi Toplusu 2023

6. Əməyin uçotu: A-dan Z-yə (III nəşr) 2023

7. A-dan Z-yə: Kargüzarlıq (V nəşr) 2023

8. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 2023

9. Mühasibat uçotu 2022

10. ƏMAS platforması A-dan - Z-yə 2022

0 Komment

    Şərh yazın

    Xəbərlər