Satışı davam edən "Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı" kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 53.7-ci maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisinin və ya vergi agentinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb...
Satışı davam edən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə, “Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında” arayışın Vergi Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsinə uyğun doldurulmasını misallarla izah edək. Vergi M...
Cümə axşamı, 08 Aprel 2021 10:14

Vüqar Mirheydərovun təqdimatında: Zərərin keçirilməsi Xüsusi

Biznes vergi ödəyicilərinə qazanc gətirməklə yanaşı, düzgün idarə edilmədikdə itkilərdən də xali deyil. Azərbaycanın qanunvericiliyində vergi ödəyicilərinin itkilərinin tənzimlənməsini təmin edən müddəalar var. Mövzu...
Satışı davam edən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında arayışı təqdim etmək üçün Bəyannamələrin Tərtibi Proqramı (BTP) və ya Onlayn Bəyannamədən istifadə edilmir. ...
Satışı davam edən "Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı" kitabından seçmə Təcrübədə mümkündür ki, vergi orqanı elektron formada təqdim edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyat gününə fərqli baxsın. Amma Mülki Məcəlləd...
Satışı davam edən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Vergi ödəyicisinin pul vəsaitini təqdim etdiyi təhtəlhesab şəxs nağd vəsaitinin uçotu və kassa əməliyyatlarının aparılması qaydasını pozduğu halda Vergi Məc...
Satışı davam edən "Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissəsinin izahı" kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 58.4-cü maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 155-ci maddəsinə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV üzrə qeydiyyat ...
Vergi ödəyiciləri üçün ciddi problem yaradan hallardan biri əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) vaxtında ödənilməməsidir. İqtisadçı ekspert Anar Bayramov ƏDV-nin vaxtında ödənilməməsinə görə maliyyə sanksiyasının tətbiq olu...
Satışı davam edən "Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı" kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 57.3-ci maddəsinə əsasən, Bu Məcəllənin 23.1.2-ci və 23.1.2-1-ci maddələrində göstərilən sənədlərin (o cümlədən elektro...
Satışı davam edən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 98.2.7-ci maddəsinə əsasən, işəgötürən tərəfindən işçiyə (təhtəlhesab şəxsə) verilmiş təhtəlhesab vəsait Nazirlər Kabinetinin “Ver...
1 -dən səhifə 95