Çərşənbə axşamı, 22 Sentyabr 2020 06:01

Fariz Yadigarovun təqdimatında: Vergi elementlərin izahı Xüsusi

Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsi vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtlərini müəyyən edir. Bəzən bu maddəyə kifayət qədər önəm verilməməsi sonradan vergi qanunvericiliyinin düzgün tətbiq edilməsində, düzgün mən...
Vergi Məcəlləsinin 69.1-ci maddəsinə görə xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Mərkəzi Bankın rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır. ...
Cümə axşamı, 17 Sentyabr 2020 06:07

Cari vergi ödəmələri hesablanmasının 3 variantda misalla izahı Xüsusi

Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının "Mənfəət(gəlir)vergisi" bölməsindən seçmə Gəlir və ya mənfəət vergisi ödəyiciləri illik bəyannamə təqdim etdikləri üçün rüblük ödəmələr və hesabatlıq üçün ca...
Çərşənbə axşamı, 15 Sentyabr 2020 06:33

ƏDV qeydiyyatının ləğvi üçün önəmli 2 ŞƏRT Xüsusi

Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə"  (II nəşr) kitabının "Əlavə vergi ödəyicisi" bölməsindən seçmə Vergi ödəyicisinin ƏDV qeydiyyatının ləğvi qeydiyyata durmaq qədər asan proses deyil. Vergi qanunvericiliyinə əsasə...
Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının "Elektron qaimə-faktura" bölməsindən seçmə İndi isə elektron qaimə-fakturanın gec göndərilməsinin yaratdığı problemləri nəzərdən keçirək. Misal. Vergi ödəyicisi 12 may ...
Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının "Əlavə dəyər vergisi" bölməsindən seçmə Vergi qanunvericiliyinə əsasən, vergi ödəyicilərinə münasibətdə ƏDV qeydiyyatının məcburi və könüllü olmasını şərtləndir...
Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabının "Əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi qaydası, işəgötürən və işçinin vergi və sosial öhdəlikləri" bölməsindən seçmə İndi isə hamiləliyə və doğuş...
Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların vergitutma ilə bağlı müəyyən sualları yaranır. Bu suallardan bəzilərini sərbəst auditor Altay Cəfərov cavablandırır. Vergi Məcəllə...
Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının "Ödəmə mənbəyindən vergi" bölməsindən seçmə Vergi Məcəlləsinin 150.1.7-ci maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisi kimi uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslə...
Satışı bitən "Vergi uçotu:A-dan Z-yə" kitabının "Sadələşdirilmiş vergi" bölməsindən seçmə Hər iki maddəni sadə misallarla izah etməyə çalışdıq. Amma təcrübədə fərqli halların da baş verməsi mümkün olduğu üçün ...
1 -dən səhifə 83