Yeni hesablar planına baxsaq görərik ki, orada birinci bölmə, sonra maddə, balans hesabı və subhesabı vardır.Məsələn 1-ci bölmə uzunmüddətli aktivlərdir, bu bölmənin 10-cu maddəsi qeyri-mad...
Çərşənbə axşamı, 08 May 2012 09:40

Hesablar planı FAYL ŞƏKLİNDƏ

Oxucularımızın xahişini nəzərə alaraq, köhnə hesablarının daha oxunaqlı şəkildə təqdim edirik. Qeyd edək ki, yaxın zamanlda yeni hesablar planını da təqdim edəciyik. Təqdim edəciyimiz hesablar planı içərisində kredit t...
81 №-li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı üzrə aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 81-1 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr» 81-2 «Mənfəətin digər məqsədlərə istifadəsi» və başqaları ...
Həmçinin işçiyə qaydalara əsasən ezamiyyə vəsiqəsi verilməlidir. Ezamiyyə vəsiqəsinin qaydalarda təsdiq olunmuş forması var və aşağıdakı nümunədə dəqdim edirik. İşçi ezamiyyə məntəqəsinə çatdıqda «SS» firmas...
«AA» firmasının işçisi Əliyev Məmməd Əli oğlu təsərrüfat xərcləri üçün vəsait xərcləyib və bu məbləğ 100 manat təşkil edib. İşçi hesabatı verdikdən sonra vəsaitin kassadan alınması haqqında müraciət edib...
Misal: Müəssisənin hesabat ilinin sonunda mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra 10.000 manat bölüşdürülməmiş mənfəəti qalıb. Bu halda aşağıdakı şəkildə müxabirləşmələr aparılmalıdır:     &nbs...
“Mühasibat uçotu” haqqında Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən,  Büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi qaydaları mühasibat ...
Mühasibat uçotu haqqında qanuna əsasən, Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatları üçün aşağıdakı hesabat dövrləri müəyyən edilir: • İl ərzində oktyabr ayının 1-dək yeni yaradılan mühasibat uçotunun suby...
Ödəniş tapşırığının sol hissəsində vəsaiti ödəyən şəxsin bank rekvizitləri, VÖEN-i, bankda olan hesabı yazılır.Ödəniş tapşırığının sağ hissəsində isə vəsaiti alan şəxsin bank rekvizitləri, VÖEN-i, bankda olan...
Çərşənbə axşamı, 17 Aprel 2012 09:03

Kassa sənədlərinin imzalanması prosesi necə olmalıdır?

Kassa sənədlərini müəssisənin rəhbəri, baş mühasib, kassir və vəsaiti kassadan alan şəxs imzalamalıdır. Kassir vəzifəsinə əmək müqaviləsi ilə istənilən şəxs təyin oluna bilər. Müəssisədə kassir vəzifəsi yoxdursa,...
5 -dən səhifə 10