Mühasibat balansının 10-cu maddəsi “Qeyri-maddi aktivlər” adlanır. Qeyri-maddi aktivlər ayrıca olaraq 12 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartında açıqlanır. Qeyri-maddi aktivlər fiziki formaya malik olmayan qeyr...
Əvvəlki bölmələrdə qeyd etmişdik ki, yeni hesablar planının ən yaxşı cəhətlərindən biri də debitor, kreditor borcların, öhdəliklərin uzunmüddətli və qısamüddətli (cari) hissəyə ayrılmasıdır. Bir daha bildirmək...
Aşağıda yeni Milli Mühasibat Uçotu Standartlarında qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası ilə bağlı yer almış məlumatları təqdim edirik. Məsləhət görürük ki, oxucular bu məlumatı diqqətlə oxusunlar.  ...
Bəli, mühasibat uçotu qaydalarında buna heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Ən əsası odur ki, belə inventarların dəyəri çox azdır. Həmçinin, Vergi Məcəlləsində də 100 manatdan yuxarı və istismar müddəti 1 ildən çox o...
Hər bir müəssisənin gündəlik rastlaşdığı müxabirləşmələrdən, əməliyyatlardan biri də vergi ilə bağlıdır. Gündəlik mal satışı, gündəlik xidmət göstərilməsi və s. Bu kimi əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin hesabl...
Mühasibat balansının 11-ci maddəsi “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlanır. Bu maddəyə müəssisənin maddi və fiziki formaya malik olan aktivləri daxildir. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” 7 №-li Milli Mühasibat...
Çərşənbə axşamı, 15 May 2012 08:58

Mühasibatlığa aidiyyatı olmayan işçi kassir ola bilər?

Kassa sənədlərini müəssisənin rəhbəri, baş mühasib, kassir və vəsaiti kassadan alan şəxs imzalamalıdır. Kassir vəzifəsinə əmək müqaviləsi ilə istənilən şəxs təyin oluna bilər. Müəssisədə kassir vəzifəsi yox...
  Milli mühasibat uçotu standartlarına əsasən, kommersiya təşkilatları üçün yeni hesabları planını fayl şəklində təqdim edirik. Qeyd edək ki, müəssisənini xüsusiyyətinə uyğun olaraq, sintetik hesabların aç...
Bəs, köhnə hesablar planında 33 saylı maddə və onun hesabları ilə uyğun olan balans hesabları hansılar idi? Əvvəlki hesablar planında 86 saylı “Ehtiyat kapitalı” və 87 saylı “Əlavə kapital” balans hesabları var idi....
Hesabat ilində müəssisələrin bütün fəaliyyətlərinin nəticəsi mənfəət və ya zərərdir. Yeni hesablar planı ilə köhnənin bir üst-üstə düşən cəhəti var ki, mənfəət və zərər 80 saylı balans hesabında...
4 -dən səhifə 10