"Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanuna əsasən, əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən ş...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Maraqlı mәsәlәlәrdәn biri dә işçilәrin ezamiyyәtdә olduğu zamanı әmәk haqqının...
İşçiləri istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta etməməsinə görə işəgötürənlər üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsində c...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Praktikada işəgötürənlərin işçi ilə həm əmək müqaviləsi, həm də xidmət müqavil...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Gəlir vergisinə tətbiq edilən bu güzəşt çox maraqlıdır. Əvvəllər bu maddədə müə...
Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Xidmәti ezamiyyәtdәn qayıdan işçinin tәqdim etdiyi digәr bir hesabat xidmәti tapşırığın icrası ilә bağlı tәqdim edilәn sәnәddir. Bu sәnәdi fәaliyyәt (xi...
Ölkəmizdə nağdsız hesablaşmalarla bağlı məsələlər "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanunla tənzimlənir. Bu qanunun tələblərinin pozulmasına görə Vergi Məcəlləsində maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulub. Bu sahədə ort...
  Yaxın zamanlarda satışa çıxarılacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İşəğötürənlərinin işçiləri istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilm...
27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bir qayda olaraq təşkilatda aparılan vəzifə bölgüsünə görə, işçinin ezamiyyətə göndərilməsi ilə bağlı xərclərin ilkin smetasın...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə 1 yanvar 2019-cu il tarixdən Vergi Məcəlləsinə təsisçilərlə bağlı əlavə edilən digər maddə 122.4-cü maddədir. Həmin maddəyə əsasən, cəmiyyətin fəaliyyəti zamanı əldə edilm...
6 -dən səhifə 16